+90 (312) 232 33 93 / 231 70 92
·
avmehmettoprak@nasuhhukuk.com
·
Pzt - Cts 09:00-18:00
078118
Ziyaretçi Sayısı : 78118

Trafik kazası sonucu maluliyet-sakatlanma oranının belirlenmesi

Trafik kazası sonucu maluliyet / Sakatlanma tespitinde, mağdurun kaza sonrası kaldırıldığı ilk hastane ve bu hastanede tutulan Adli Meyane tutanağı/Raporu ve sonraki tedavi aşamalarında hazırlanan epikriz raporları esas alınır. Maluliyet/Sakatlanma tespitinde, öncelikli olarak Adli muayene Tutanağı/Formu-Raporu, Epikriz tutanakları, MR, röntgen, Ameliyat tutanakları, NPT, İşitme testi, Ortopedik açı düzeyleri, fizyo terapi raporları ve genel olarak, hareket kısıtlılığına ilişkin belge ve bilgiler ile bunlara ilişkin MR, CD ve yazılı görüşlerin toplanması gerekmektedir. Bazen bunların toplanması tek başına yeterli olmayıp, yaralanmanın üzerinden belirli bir sürenin geçmiş olması da gerekmektedir. Bu süre genellikle, iyileşme aşamlarının takibi için beklenmektedir. Bir çok hastane ve Adli Tıp kurumu rapor hazırlamak için 8-12 ay arası bir süreyi esas almaktadır. Avukat Mehmet TOPRAK

Sigorta şirketlerince kabul gören raporlar, Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden veya Üniversite hastaneleri bünyesinde kurulan Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığından alınan, kaza tarihine ve mağdurun yaşına göre değişiklik gösterebilir. 20.02.2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu, Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu” ve “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması Ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporu” dur. Avukat Mehmet TOPRAK

İlgili Yayınlar