+90 (312) 232 33 93 / 231 70 92
·
avmehmettoprak@nasuhhukuk.com
·
Pzt - Cts 09:00-18:00
009093
Ziyaretçi Sayısı : 9093

İCRA İFLAS HUKUKUNDA SATIŞ NEDİR? PARAYA ÇEVİRME NEDİR?

İCRA İFLAS HUKUKUNDA SATIŞ (PARAYA ÇEVİRME)

İcra Hukukunda paraya çevirme, hacizden sonraki en önemli aşamalardandır. Satış, takibi kesinleşen ve alacağına kavuşamayan alacaklının talebi üzerine borçlunun icra iflas kanunu hükümlerine göre haczedilebilen mallarının, açık arttırma veya pazarlık usulüyle( uygulamada pazarlık usulü pek uygulanmamaktadır.) paraya çevrilmesidir. Satıştan elde edilen paradan öncelikle satış masrafı ödenir. Ardından satılan mahcuzun aynından doğan vergi borçları ödenir, Kalan bakiyeden harçlar kesildikten sonra, şayet üzerinde başka haciz ve rehin kaydı yoksa,  alacaklı tarafa ödeme yapılır. ve ödenen bu miktar borçtan düşülür. Satışı yapılan hacizli mal üzerinde başkaca haciz ve hakların varlığı durumunda sıra cetveli düzenlenerek para paylaşımı yapılmaktadır. Avukat Mehmet TOPRAK

 Satış aşaması hem alacaklı hem de borçlu açısından çok önem arz etmektedir. Bu sürecin sonunda alacaklı alacağına kavuşacağı gibi, borçlu da borç yükümlüğünden kurtulacaktır. Zira dosyanın sürüncemede kalması, faiz ve masraf yüküyle birlikte içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. Avukat Mehmet TOPRAK

Bu nedenle satış sürecinin eksiksiz ve hızlı sonuçlandırılması her iki tarafın da menfaatinedir. Alacaklının yegâne amacı alacağına kavuşmak olduğu gibi borçlunun da yegâne amacı, borcundan kurtulmaktır. Avukat Mehmet TOPRAK

Satış işlemleri, İcra İflas Kanunun 112-137. maddelerinde düzenlenmiştir. Satış ile ilgili yapılan tüm iş ve işlemler bu kanun maddelerinde belirlenen usul ve esaslara göre yapılmaktadır. Avukat Mehmet TOPRAK

İcra İflas Kanununda satışa ilişkin hükümler,  Menkul(taşınır) mallar ve Gayrimenkul (taşınmaz)malların satışına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Avukat Mehmet TOPRAK

Taşınır ve Taşınmazların satışı, kural olarak, İİK maddesi gereğince açık arttırma yoluyla yapılır. İstisnai hallerde İİK maddesi gereğince pazarlıkla satılması da mümkündür. Taşınmazların satışı, kural olarak; iflas yolu hariç açık arttırma yoluyla yapılır, ancak iflas yolu ile takipte alacaklılar taşınmazın pazarlıkla satılmasına karar verebilirler.3213 Sayılı Maden Kanunu gereğince madenlerin satışı İİK.nun 123 ve devamı maddeleri gereğince taşınmaz mal (gayrimenkul) satış hükümlerine göre yapılır.

Avukat Mehmet TOPRAK

     Ankara Barosu – 2019