+90 (312) 232 33 93 / 231 70 92
·
avmehmettoprak@nasuhhukuk.com
·
Pzt - Cts 09:00-18:00
079266
Ziyaretçi Sayısı : 79266

Trafik Kazalarında Kusur Tespiti

Kusur incelemesi için gerekli belgeler ve bilgiler; 

Kaza tutanakları: Öncelikle kazanın oluş biçimiyle ilgili tutunaklar incelenmek gerekecektir. Bunlar Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve eki olay yeri krokisi, sürücülerin ve görgü tanıklarının sıcağı sıcağına alınmış ilk ifadeleri, kaza yerleşim yerlerinden uzak bir yerde olmuşsa Jandarma görevlileri tarafından düzenlenen tutanaklar ve benzerleridir. Bunlara günümüzde teknolojinin sağladığı mobese kayıtlarını, olay yerinde bulunanların, kazaya karışanların ve bir takım meraklı kişilerin cep telefonlarıyla çektikleri görüntüleri de eklemeliyiz. Av. Mehmet Toprak Alpiroğlu

C. Savcılığı Soruşturma dosyasındaki belgeler: Kolluk güçlerinin işlemlerinden ayrı olarak C.Savcılığı’nca alınan ifadeler ile yeniden toplanan veya taraflarca sunulan kanıtlar, olay yerinde inceleme yapılmışsa keşif tu¬tanağı ve bilirkişi raporu, ceza davası açılmışsa iddianame ve herhangi bir nedenle dava açılmasına gerek görülmemişse, yani “kovuşturmaya yer olmadığı kararı” verilmişse,buna ilişkin takipsizlik dosyası. Avukat Mehmet Toprak Alpiroğlu

Ceza mahkemesi dosyasındaki belgeler ve duruşma tutanakları: Ceza davası açılmışsa, hangi aşamada olduğu saptandıktan sonra, kusur incelemesi için gerekli tüm belgelerin birer sureti ile sanıkların, suçtan zarar görenlerin ve görgü tanıklarının ifadelerini ve yargılama seyrini içeren duruşma tutanakları, ceza mahkemesince keşif yapılmışsa ve bilirkişi görevlendirilmişse keşif tutanağı ile bilirkişi raporu. Çoğu mahkemeler ceza dosyasını getirtip uzun süre (hatta yıllarca) ellerinde tutmakta; kendilerine de yük olmaktadır. Bu, eski bir alışkanlıktır. Doğrusu bugünü teknik olanaklarla gerekli belgelerin fotokopileri alınıp, ceza dosyasının mahkemesine geri gönderilmesidir. Av. Mehmet Toprak Alpiroğlu

Taraf tanıkları: Taraflar, ceza davasında dinlenen görgü tanıklarını hukuk mahkemesinde yeniden dinletmek isteyebilecekleri gibi, ayrıca olayla ilgili yeni tanıklar bulmuşlarsa onları da dinletebilirler. Avukat Mehmet Toprak Alpiroğlu

Kusur oranlarını etkileyebilecek başka kanıtlar: Taraflar, kaza tutanaklarına yansımayan veya tutanaklarda yanlış belirlenen hususlarda yeni kanıtlar ileri sürebilirler. Örneğin, olay günü hava ve yol durumu kaza tutanaklarında yanlış gösterilmiş olabilir. Ana yol-yan yol ayrımı yanlış olabilir. Yaya geçitleri, üst geçitler, kavşaklar, banketler, park ve duraklama yerleri, işaret levhaları, ışıklandırma sistemleri krokide gösterilmemiş veya yanlış çizilmiş olabilir. Bütün bunlarla ilgili tarafların ileri sürdükleri hususların araştırılıp incelenebilmesi için, ilgili yerlere (Trafik şubelerine, Karayolları idaresine, Belediyelere, il trafik komisyonlarına) yazılar yazılarak gerekli belge ve bilgiler derlenmelidir. Av.Mehmet Toprak Alpiroğlu

Avukat Mehmet Toprak Alpiroğlu

   Ankara Barosu – 2019