+90 (312) 232 33 93 / 231 70 92
·
avmehmettoprak@nasuhhukuk.com
·
Pzt - Cts 09:00-18:00
078118
Ziyaretçi Sayısı : 78118

TRAFİK KAZALARINDA ZAMANAŞIMI

  • 1 veya 1’den çok yaralı olması durumunda zamanaşımı 8 YILDIR.
  • 1 Ölü varsa zamanaşımı 8 YILDIR.
  • 1 Kaç yaralı ve 1 kaç ölü var ise zamanaşımı 15 YILDIR.
  • 1’den çok ölü var ise zamanaşımı 15 YILDIR.
  • Başvuru üzerine, eğer bir ödeme yapılmış ise, yapılan ödemeden itibaren 2 YIL İÇERİSİNDE fark davası açılabilir. Avukat Mehmet TOPRAK

2918 Sayılı Karayolları Trafik Yasasının 109. maddesinde motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazmini için kaza gününden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi öngörülmüş, aynı maddenin ikinci fıkrasında, davanın cezayı gerektiren bir eylemden kaynaklanması durumunda ceza Kanununun öngördüğü ceza zamanaşımının (sürücü, işleten veya diğer sorumlular için fark gözetilmeksizin) uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Eylemin suç oluşturması yeterli olup, ayrıca fail hakkında mahkûmiyet kararı ile sonuçlanmış bir ceza davasının varlığı gerekmemektedir.  Avukat Mehmet TOPRAK

5237 Sayılı TCK’nun 179/2. maddesinde düzenlenen ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma olarak tanımlanan cezayı gerektiren eylem niteliğinde bulunması; bu eylemle ilgili ceza davasının TCK’nun 66/1-e maddesi uyarınca sekiz yıllık zamanaşımı süresine tabi olması; 2918 Sayılı KTK’nun 109/2 maddesi uyarınca bu sürenin görülmekte olan maddi tazminat davası için de geçerli olması; Avukat Mehmet TOPRAK

Avukat Mehmet TOPRAK

    Ankara Barosu – 2019

İlgili Yayınlar