+90 (312) 232 33 93 / 231 70 92
·
avmehmettoprak@nasuhhukuk.com
·
Pzt - Cts 09:00-18:00
068969
Ziyaretçi Sayısı : 68969

Tarafından

Avukat Mehmet TOPRAK
Avukat Mehmet TOPRAK
Her canlı, doğmasıyla başlayan birtakım yaşamsal haklara sahiptir. Canlılara ait haklarda ilk akla gelen insan haklarıdır. İnsanlar beslenme, barınma, eşit yaşama, çalışma, seyahat v.b. gibi çok sayıda hakka sahiptirler. İnsanlar özgür yaşama, yerleşme, beslenme, giyinme, ulaşım haklarını kullanırken ise hayvanlardan faydalanmaktadırlar. Bu faydacılık insanla hayvanı yaşamın hemen her alanında karşı karşıya getirmektedir. Beslenme için et,...
Devamı
Avukat Mehmet TOPRAK
İcra İflas Hukukunda borcu taksitle ödeme İ.İ.K.nun 111.maddesinde düzenlenmiştir. Borçlu ödeme emrinin kesinleşmesinden sonra borcunu peşin ödeyebileceği gibi, yukarıda yazılı kanun maddesinin sağladığı imkânı kullanarak ve belirlenen şartlara uyarak borcunu taksitler halinde de ödeyebilir. Avukat Mehmet TOPRAK Borcun Taksitlendirilmesi İçin Alacaklının Rızası Gerekir mi? Borcu taksitlendirme iki ayrı şekilde yapılabilmektedir. 1-Alacaklının muvafakatinin aranmadığı taksitlendirme; Alacaklının...
Devamı
Sözlükteki karşılığı “bildirim” olan tebligat kavramı, Arapça bir kelime olan “beleğe”kökünden türemiş, yazılı bildirim anlamına gelen tebliğ sözcüğünün çoğuludur. Bir bilgi, belge ve haberin ilgilisine bildirimi veya ulaştırılması anlamına gelir. Avukat Mehmet TOPRAK Hukuk sisteminde, yasal süreç tebligat ile başlar. Örneğin bir icra takibinde borçlunun, alacaklı tarafından açılan takipten haberdar olabilmesi, kendisine ödeme emrinin tebliğine...
Devamı
İPOTEK İpotek Nedir? İpotek, bir alacağın veya ileride doğması muhtemel alacağın güvence altına alınması için taşınmazın borca karşılık rehnedilmesidir. Alacak, taşınmaz kaydına ipotek şerhi düşmekle garanti altına alınır. Avukat Mehmet TOPRAK Medeni Kanunun 881.maddesinde ipotek “Hâlen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak, ipotekle güvence altına alınabilir.”...
Devamı
Nasuh Hukuk
Çek, ticaret hayatında nakit dışında tahsilât ve ödemelerini düzenlemek için yararlanılan bir evraktır, bir ödeme aracıdır. Kural olarak çekte vade olmaz ve bankaya ibraz edildiğinde ödenir, ancak ticaret hayatında vadeli olarak da kullanılmaktadır. Kredi kartlarının yaygınlaşmasından sonra biraz geri planda kaldığı düşünülse de, yaygın olarak kullanılmaktadır.
Devamı
Nasuh Hukuk
Erkek ya da kadın olmak insanı bir diğerinin önüne çıkaran bir özellik değil, sadece bir cinsiyet ayırımıdır. Ancak, kültürlerin cinsiyetlere yükledikleri çeşitli anlamların dünya genelinde erkek cinsiyet rolünü diğerine göre üste çıkardığını söylemek yanlış olmaz. Buna toplumsal cinsiyet algısı yol açmaktadır.
Devamı
Nasuh Hukuk
İcra İflas Hukuk veya cebri icra hukuku ya da takip hukuku kavramları birbirinin yerine kullanılmaktadır. Esasen, takip hukuku icra iflas hukukunun da üstünde yer alan daha genel bir kavramdır. İcra İflas Hukukunun konusu, alacaklıların alacaklarına kavuşmaları için, devlet yardımı ile borçlarını yerine getirmeyen borçlulara karşı cebri icra uygulanmasıdır.
Devamı
Nasuh Hukuk
Boşanma davası devam ederken veya boşanma kararı ile birlikte, ekonomik olarak zora düşecek olan eşe bağlanan ve diğer eşin aylık olarak belirlenen miktarlarda ödemek zorunda olduğu parayı ifade etmektedir. Boşanma davası açıldıktan sonra davaya bakan hakim bazı konularda resen karar verir. Bunlardan biri de birlikte yaşamaya son veren eşlerin ekonomik olarak geçimlerini nasıl sağlayacağı hususudur.
Devamı
Nasuh Hukuk
Çocuk teslimi, İcra İflas Kanunun 25.Maddesinde düzenlenmiştir. 2004 sayılı İcra İflas Kanununda, Mahkemenin çocuk teslimine ve çocukla şahsi ilişki kurmaya dair kararların infazı görevi İcra Müdürlüklerine verilmiştir.
Devamı
Nasuh Hukuk
Kural olarak taşınmaz satışı denince akla, taşınmaz olarak bilenen ev, arazi, dükkân, tarla vs. gibi malların satışı gelmekte ise de, taşınmaz olmadığı halde, taşınmaz satışı hükümlerine tabi olan mal ve haklar da mevcuttur. Bunlar,tapu kütüğüne kayıtlı bağımsız ve sürekli haklar, Gemi siciline kayıtlı gemiler ve madenlerdir.
Devamı
1 2 3