+90 (312) 232 33 93 / 231 70 92
·
avmehmettoprak@nasuhhukuk.com
·
Pzt - Cts 09:00-18:00
080802
Ziyaretçi Sayısı : 80802

Makaleler

Kanuni olan her hüküm, hukuki olmayabilir! Biçimsel olarak doğru olabilir, özü itibarıyla yanlıştır. 2802 Sayılı Hâkimler Ve Savcılar Kanununun; Gözetim ve denetim hakkı başlıklı, 5. Maddesinde; … Cumhuriyet başsavcıları, merkezdeki Cumhuriyet savcıları ile bağlı ilçe Cumhuriyet başsavcıları ve Cumhuriyet savcıları üzerinde, gözetim ve denetim hakkına...
Devamı
İcra İflas Hukukunda borcu taksitle ödeme İ.İ.K.nun 111.maddesinde düzenlenmiştir. Av.Mehmet Toprak Alpiroğlu Borçlu ödeme emrinin kesinleşmesinden sonra borcunu peşin ödeyebileceği gibi, yukarıda yazılı kanun maddesinin sağladığı imkânı kullanarak ve belirlenen şartlara uyarak borcunu taksitler halinde de ödeyebilir. Av. Mehmet Toprak Alpiroğlu Borcun Taksitlendirilmesi İçin Alacaklının...
Devamı
Sözlükteki karşılığı “bildirim” olan tebligat kavramı, Arapça bir kelime olan “beleğe”kökünden türemiş, yazılı bildirim anlamına gelen tebliğ sözcüğünün çoğuludur. Bir bilgi, belge ve haberin ilgilisine bildirimi veya ulaştırılması anlamına gelir. Av.Mehmet Toprak Alpiroğlu Hukuk sisteminde, yasal süreç tebligat ile başlar. Örneğin bir icra takibinde borçlunun,...
Devamı
İPOTEK İpotek Nedir? İpotek, bir alacağın veya ileride doğması muhtemel alacağın güvence altına alınması için taşınmazın borca karşılık rehnedilmesidir. Alacak, taşınmaz kaydına ipotek şerhi düşmekle garanti altına alınır. Avukat Mehmet Toprak Alpiroğlu Medeni Kanunun 881.maddesinde ipotek “Hâlen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması...
Devamı
Çek, ticaret hayatında nakit dışında tahsilât ve ödemelerini düzenlemek için yararlanılan bir evraktır, bir ödeme aracıdır. Kural olarak çekte vade olmaz ve bankaya ibraz edildiğinde ödenir, ancak ticaret hayatında vadeli olarak da kullanılmaktadır. Kredi kartlarının yaygınlaşmasından sonra biraz geri planda kaldığı düşünülse de, yaygın olarak...
Devamı
1 2 3 6