+90 (312) 232 33 93 / 231 70 92
·
avmehmettoprak@nasuhhukuk.com
·
Pzt - Cts 09:00-18:00
068958
Ziyaretçi Sayısı : 68958

Makaleler

Nasuh Hukuk
İHALENİN FESHİ DAVASIİhalenin feshi davası İcra ve İflas Kanunu 134. Md.’de düzenlenmektedir.İcra Müdürlükleri tarafından yapılan satışlarda usulsüzlük olması durumunda ihalenin feshi davası açılır.
Devamı
Nasuh Hukuk
Satışı talep edilen taşınırın haczi kesinleşmiş olmalıdır. İİK 106 madde gereğince hacizli taşınır mahcuza konulan haciz tarihinden itibaren altı ay içinde satış talebinde bulunup, satış avansının icra dosyasına yatırmak gerekmektedir. Satışı talep edilen menkul mal, talepten itibaren iki ay içinde satılır.
Devamı
Enerji tedarikçisi, Elektrik dağım firmalarının gerçekleştirmekte olduğu hizmet, ağır özen sorumluluğu gerektiren ve gerekli önlemlerin alınıp, bu önlemlerin devamlılığının sağlanması gereken bir hizmettir 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı resmi gazetede yayımlanan, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nin, “Kuvvetli Akım Tesislerinin Güvenliği ara başlığı altındaki 5. maddesinde,...
Devamı
Avukat Mehmet TOPRAK
Pazarlık usulüyle satış İİK.119 maddesinde düzenlenmektedir. Uygulamada çok rastlanan bir satış yolu değildir. Pazarlık usulüyle satış; Bütün alakadarların istemesi, Borsa veya piyasada fiyatı bulunan kıymetli evrak veya diğer mallar için o günün piyasasında mukarrer fiyat teklif edilmesi, Artırmada maden kıymetini bulmamış olan altın ve gümüş...
Devamı
Nasuh Hukuk
Alacaklı alacağına kavuşmak amacıyla icra takibi başlattığında, nakden tahsilât sağlayamadığında borçlunun malvarlığı üzerine yönelebilir. Bu malvarlığı borçlunun menkul ve gayrimenkul tüm değerlerini ifade eder. Ancak burada kanun koyucu, bu şekilde alacaklı-borçlu husumeti sebebiyle borçlunun malvarlığı üzerindeki haczin sadece borçlunun kendisini değil ailesi, birlikte yaşadığı ve...
Devamı
1 2 3 4 5 6