+90 (312) 232 33 93 / 231 70 92
·
avmehmettoprak@nasuhhukuk.com
·
Pzt - Cts 09:00-18:00
079263
Ziyaretçi Sayısı : 79263

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku Nedİr?

Bir kamu hukuku bölümü olan ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını ele alır. Genel ve özel olmak üzere toplamda iki bölüme ayrılır. Toplumun sürekliliğini, kamu düzenini, işlenen suçta gerekli cezai yaptırımın uygulanmasını ve toplumda yaşayan bireyin güvenliğini sağlamak, hukuk devletini korumak ceza hukukunun temel amacıdır.

Ceza hukuku uzmanlık gerektiren bir alandır. Ceza avukatı da işlenen suç karşısında oluşabilecek hüküm kararlarını, ceza kanunlarını ve mevzuatı bilir. Soruşturmanın gerektiği şekilde yürütülmesine destek olmak, işlenen fiildeki delillerin bulunmasına ve aydınlatılmasına, gerçek suçlunun bulunmasına ve gerekli cezai yaptırımı almasına katkı sağlamak ceza avukatının başlıca görevleri arasında yer bulur.

Ceza genel hukuku suç kavramını hem maddi hem de manevi unsurları ile ele alır. Suçu ve cezayı azaltan ya da ortadan kaldıran nedenler, ceza kavramı ve ceza hukukuna hâkim ilkeler ve teoriler bu bölümde bulunur. Ceza özel hukuku ise her ülkenin kendine göre belirlemiş olduğu suç unsurlarını ve kapsamlarını, bu suçlar için öngörülen cezaları inceler.

Bunun yanı sıra ceza hukuku iki ilkeye sahiptir. Bunlardan ilki kanunilik ilkesidir ve cezanın ancak kanunla belirlenmesini ifade eder. Kanunda açık şekilde suç sayılmayan fiiller için kişiye ceza verilemeyeceği belirtilmiştir. Yani suç belirsiz ifadelerle tanımlanamaz. Tam tersi şekilde belirgin ve açık ifadelerle düzenlenmesi gerekir. Bu ilkenin gerektirmiş olduğu önemli şartlardan biriside, eğer ortaya geldiği sırada bir fiil suç değilse ve sonradan suç olarak düzenlenirse, kişi bundan ötürü cezalandırılamaz.

Bu ilkelerden diğeri de kusurdur. Ceza hukuku alanında kusur, tam ehliyet sahibi kişinin suçu bilerek ve isteyerek işlemesi anlamına gelir. Aksi takdirde failin cezalandırılması söz konusu olmaz. Cezalandırılma olabilmesi için fiilin bizzat işlenmesi gerekmektedir.

Bu durumda devlet tarafından düzenlenen kanunlarca ceza davalarının temel amacının, suçla beraber bozulmuş olan kamu düzenini tekrar yerine getirmek ve suçu işleyen birey ya da bireylerin kanuna uygun şekilde ıslah edilmesini sağlamak olduğu söylenebilir. Ceza davası işlenen suçun öğrenilmesi ile başlar ve sonucunda sanıklar hakkında hüküm verilmesine kadar devamlılığını sürdürür.