+90 (312) 232 33 93 / 231 70 92
·
avmehmettoprak@nasuhhukuk.com
·
Pzt - Cts 09:00-18:00
068963
Ziyaretçi Sayısı : 68963

Tazminat Hukuku

tazmİnat Hukuku Nedİr?

Tazminat Nedir?
Tazminat ortaya çıkmış olan bir zararın giderilmesi anlamı taşımaktadır. Bu zarar maddi veya manevi olmak üzere 2 türdür.

Tazminat; zararı doğuranın, zarar görenin zararlarını bir bakıma gidermesi kelime anlamını da taşır.

Tazminat Hukuku Nedir?
Ortaya çıkan zararın giderilmesi için hak arayan hukuk dalına tazminat hukuku denilir. Tazminat isteme hakkı ise zarar görenin isteyeceği bir hak olup; tazminat hakkı olarak adlandırılır. Davaların alanında uzman tazminat avukatları tarafından yürütülmesi gerekir.

Tazminat Davası Nedir?
Hak kaybı nedeniyle veya zarar görme sebebiyle zarara uğrayan kişi/kimselerin bu zararlarının telafi edilmesi için zarar verene yönelttiği dava türüne tazminat davası adı verilir.

Tazminat Davası Nasıl Açılır?
Tazminat davası da diğer hukuk davaları gibi Yetkili ve Görevli Mahkemede dava dilekçesinin verilmesi ve gerekli dava harçlarının ödenmesi ile açılır.

Tazminat Çeşitleri Nelerdir?
Tazminat davası 2 çeşittir; Ortaya çıkan zarar sebebi ile kişilik haklarının zarar gördüğünü iddia eden kişinin açmış olduğu tazminat davası türüne manevi tazminat davası,

Öte yandan,

Uğradığı zararın maddi olduğunu iddia eden kişinin açmış olduğu tazminat davası türüne ise Maddi Tazminat Davası adı verilir.

Tazminat Davası Kime Açılır?
Tazminat davası, Maddi veya manevi olarak zarar görmüş kişi/kimselerin bizzat veya vekilleri aracılığı ile zarar veren kişilere yöneltebileceği davalardır. Dolayısıyla Tazminat davası kime karşı açılır sorusuna yanıt verecek olursak; zarar kavramına yol açtığı iddia olunan gerçek veya tüzel kişilere karşı açılır.

Maddi Manevi Tazminat Davası Zamanaşımı
Zamanaşımı kavramı hukukumuzda değişkenlik göstermekte olup, Maddi veya Manevi tazminat davası açmayı düşünen kişilerin bu konuda daha detaylı bilgi alması ve hak kaybına uğramaması için konusunda uzman bir avukattan hukuki destek almaları faydalı olacaktır.

Maddi Manevi Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?
Maddi ve Manevi tazminat davaları genel mahkemelerde görülmektedir. Davanın ne kadar süreceği konusunda kesin ve net bir şey söylemek mümkün olmayacaktır. Şöyle ki; dava süreleri, Davanın görüldüğü mahkemenin iş yükü, toplanacak deliller, taraf ve tanık sayısı vb. durumlara göre değişkenlik gösterecektir.

Maddi Tazminat Şartları Nelerdir?
Bu soruya genel anlamda cevap vermek gerekir ise; temel şart maddi bir zararın oluşması, mal varlığında bir kayıp veya eksilmesinin oluşmasıdır.

Manevi Tazminat Şartları Nelerdir?
Manevi tazminat şartının oluşması için ise genel anlamda, manevi yönden acı, elem, ızdırap çekme koşulunun oluşması, kişilik haklarının zedelenmesi ve bunun oluşturacağı manevi acının varlığı aranacaktır.

Maddi ve Manevi Tazminat Nasıl Hesaplanır?
Maddi tazminat uğranılan zararın somut olgular ile ortaya konulması ile belirlenecektir. Örneğin; Arabasına zarar verilen kişi ne kadar zararının oluştuğunu fatura veya ispata yarar yazılı belgeler ile ortaya koymalıdır. Burada hesaplanması gereken kavram rakamsal bir meblağ olup maddi değer taşımaktadır.

Manevi tazminat ise soyut bir kavram olup, duyulan acı, elem, ızdırabın bir ölçüde giderilmesi için belirlenecek tazminattır.

Her olaya göre tazminat belirlenir iken; Hakim acı, elem, ızdırap gibi olguları ve diğer yandan ise bir tarafı zengin, diğer tarafı da fakir etmeyecek ölçüde olayın vehameti ve tarafların sosyo ekonomik durumları ile orantılı bir tazminata hükmedecektir.

Diğer tüm hukuk davalarında olduğu gibi tazminat Hukuku alanında da uzman tazminat avukatları ile hizmet veren Nasuh Hukuk Bürosu ile form doldurarak ya da telefon numarasından iletişime geçebilirsiniz.