+90 (312) 232 33 93 / 231 70 92
·
avmehmettoprak@nasuhhukuk.com
·
Pzt - Cts 09:00-18:00
079263
Ziyaretçi Sayısı : 79263

Etiket

Trafik Kazası
2918 Sayılı Karayolları Trafik Yasasının 109. maddesinde motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazmini için kaza gününden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi öngörülmüş, aynı maddenin ikinci fıkrasında, davanın cezayı gerektiren bir eylemden kaynaklanması durumunda ceza Kanununun öngördüğü ceza zamanaşımının (sürücü, işleten veya diğer sorumlular için fark gözetilmeksizin) uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Eylemin suç oluşturması yeterli olup,...
Devamı
Trafik kazası sonucu maluliyet / Sakatlanma tespitinde, mağdurun kaza sonrası kaldırıldığı ilk hastane ve bu hastanede tutulan Adli Meyane tutanağı/Raporu ve sonraki tedavi aşamalarında hazırlanan epikriz raporları esas alınır. Maluliyet/Sakatlanma tespitinde, öncelikli olarak Adli muayene Tutanağı/Formu-Raporu, Epikriz tutanakları, MR, röntgen, Ameliyat tutanakları, NPT, İşitme testi, Ortopedik açı düzeyleri, fizyo terapi raporları ve genel olarak, hareket...
Devamı
Trafik kazası, bir karayolu taşıtının diğer bir taşıta, yayaya, hayvana ya da herhangi bir nesneye çarpmasıdır. Trafik kazaları sonucu yaralanma, maddi zarar ve ölüm meydana gelebilir. Trafik kazalarının oluşmasında başta sürücü, araç ve yol olmak üzere pek çok etmen etkilidir. Trafik kazaları, genellikle taksirle yani istenmeyen olaylardır. Bu nedenle, ceza yargılamaları da “Taksirle yaralamaya sebebiyet...
Devamı